Polyuretan – ett mångsidigt material

Vad är Polyuretan?  

Polyuretan är ett mångsidigt material och finns i många olika former. Materialet skräddarsys helt efter behov och är överlägset vid mekanisk nötning, elasticitet och kemikalie-beständighet. Olika komponenter tillsättas för önskad slutprodukt och användningsområde.

Polyuretan VS Gummi

  • Nötningsbeständighet
  • Lägre gjutningskostnader
  • Pigmenteras med olika färger

Polyuretan VS Metall

  • Väger mindre
  • Bullernivån minimeras
  • Motståndskraft mot korrosion

Polyuretan VS Övrig plast

  • Elastomera egenskaper
  • Elastomert minne

Shore-tal och skalor  

Hårdheten på vårt material mäts i Shore-skalor. Det är ett mått på motståndet hos materialet. Ju högre motstånd, desto högre hårdhetstal. Det finns flera Shore-skalor och de vanligaste är Shore A och Shore D. Vi tillverkar Polyuretan från hårdhet 10 A till 75 D.

Klicka på knappen nedan för exempel på material med olika hårdhet och var på shore-skalan de ligger så att du lättare kan få en känsla för vad du har behov av.

 

Här nedan ser ni ett axplock av våra produkter och bredden på vår tillverkning.

Framtiden för Polyuretan är 100% kemisk återvinning – 100% cirkulär